Målsætning for workshops og foredrag er gennem teoretiske emner og faglige aktiviteter at videreudvikle sin viden og kunnen for en bedre forståelse af hvad beklædningsbranchen handler om og hvad den kræver af én. At skabe forståelse for ens ansvar som udøvende designer i tæt føling med samfundsudviklingen.

Herunder har vi oplistet en række personer som allerede har holdt workshops og foredrag på Margrethe-Skolen.