HVOR LANG ER UDDANNELSEN?

Designuddannelsen på Margrethe-Skolen er en 3-årig, videregående uddannelse delt op på 6 semestre. Antal af undervisningstimer pr. uge er 25 timer, og den daglige undervisning foregår fra kl. 9.00 til kl. 14.30 med en halv times frokostpause. Der beregnes 12 timers hjemmearbejde om ugen udover normal undervisningstid.

Der vil yderligere være mulighed for at arbejde på skolen udenfor undervisningstiden efter aftale.

ER UDDANNELSEN SU-BERETTIGET?

Uddannelsen er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og den studerende kan derfor søge om SU. Dette kan gøres via SUs hjemmeside som du finder her.

SU er på 5.941 DKK per måned for udeboende og op til 2.561 DKK per måned (afhængig af husstandsindkomst) for hjemmeboende. Den studerende er derudover berettiget til et SU-tillæg på yderligere op til 2.319 DKK per måned da Margrethe-Skolen er en privatskole (Hvis hjemmeboende er satsen afhængig af husstandsindkomst).

Dermed kan studerende modtage op til 296.823 DKK over de 3 år uddannelsen varer. Der vil herudover være mulighed for at optage SU lån på 3.020 DKK per måned.

Satserne er fra 2016. Bemærk at ovenstående tillæg afhænger af om den studerende er dansk statsborger eller ej, læs mere om dette her.

Du kan søge SU, når du er blevet optaget på Margrethe-Skolen, dog tidligst én måned før studiestart. Søger du SU-lån kan du dog først få lånet fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Fylder du for eksempel 18 år i april, kan du først få SU-lån fra den 1. juli. Hvis du tidligere har været tilmeldt en anden uddannelse, skal du være afmeldt der, før du kan søge SU hos os.

Læs mere om regler for SU: www.su.dk.

Studerende på Margrethe-Skolen har også mulighed for at få rabat ved køb af periodekort til strækningen mellem bopæl og Margrethe-Skolen. Det periodekort du køber med rabat kaldes et Uddannelseskort. Du kan bruge Uddannelseskortet til bus, tog og metro. Du kan søge om et Uddannelseskort i selvbetjeningssystemet mitUddannelseskort på www.uddannelseskort.dk.

HVOR MANGE STUDERENDE ER DER PÅ SKOLEN?

Der er ca. 40-60 studerende (både mænd og kvinder) fordelt på 6 semestre over i alt 3 år. Udenlandske studerende udgør ca. en fjerdedel af skolens studerende.

HVAD KOSTER DET AT STUDERE PÅ MARGRETHE-SKOLEN?

Uddannelsensafgiften udgør i alt DKK 188.000 som forfalder i følgende rater:

 • 1. Rate: 1. juni (DKK 37.000)
 • 2. Rate: 1. november (DKK 37.000)
 • 3. Rate: 1. maj (DKK 37.000)
 • 4. Rate: 1. november (DKK 37.000)
 • 5. Rate: 1. maj (DKK 20.000)
 • 6. Rate: 1. november (DKK 20.000)

Udover uddannelsensafgiften påberegnes i start DKK 1.500 til gine og diverse materialer. Derefter ca. DKK 300-500 pr. måned, DKK 3.500 til studietur på 2. semester.

Vær opmærksom på at de studerende på Margrethe-Skolen kan søge om SU. Udover SU som p.t. er DKK 5.662,00 (per måned) for udeboende og DKK 2.818,00 (per måned) for hjemmeboende, er den studerende berettiget til et supplement på yderligere DKK 2.141,00 (per måned) da Margrethe-Skolen er en privatskole. Læs mere om SU her på siden, under fanen: Er uddannelsen SU berettiget?

De studerende har adgang til Mac på skolen, men Margrethe-Skolen forudsætter at den studerende fra start har sin egen personlige Mac eller PC.

ER DER NOGLE SPECIFIKKE KRAV TIL ANSØGERE?

Margrethe-Skolen har følgende krav til kommende studerende:

 • Alle ansøgere til Margrethe-Skolen skal komme til personlig samtale.
 • Ansøger skal være fyldt 18 år.
 • Kunstneriske og håndværksmæssige udførelser kan eventuelt medbringes.
 • Ansøgers arbejde vil blive vurderet af Margrethe-Skolens ledelse.

Der lægges vægt på nysgerrighed, interesse og kendskab til mode, kultur og samfund. Ligeledes lægges vægt på mål og vilje fra ansøgers side, en indlevelsesevne og lyst til at eksperimentere. At være original i sit udtryk, besidde evnen til at bruge øjet, og have fornemmelse for form, farve og materiale.

Margrethe-Skolen forholder sig retten til at give dispensation til ansøgere, hvis de ikke opfylder de pågældende krav. Dette kan ske hvis skolen f.eks. vurderer at ansøgere viser eks-traordinære evner indenfor faget eller, hvis ansøgere er bosat i udlandet og ikke har mulighed for at komme til personlig samtale.

HVORNÅR FÅR JEG SVAR FRA MIN ANSØGNING?

Ansøgere vil modtage meddelelse om accept af deres ansøgning om optagelse til Margrethe-Skolen senest 30 dage fra modtagelsen. I særlige tilfælde eller ved ansøgninger modtaget seks måneder inden skolestart, kan afgørelsen dog blive trukket i længere tid.

Ansøger skal have et formuleret erhvervssigt og ønske om at gøre sig gældende indenfor branchen efter endt uddannelse.

HVEM SKAL JEG KONTAKTE HVIS JEG HAR SPØRGSMÅL?

Har du spørgsmål eller ønsker du mere information om skolen, er du altid velkommen til at kontakte os. Dette kan gøres via telefon (+45) 33 13 09 26 i tidsrummet 09.00 til 14.30, mandag til fredag, eksklusiv ferie- og helligdage, eller via mail. Du kan også benytte nedenstående kontaktformular, som vi vil svare tilbage på hurtigst muligt. Bemærk at alle felter i vores kontaktformular skal udfyldes.

HVILKET SPROG UNDERVISES DER PÅ?

Der undervises primært på dansk, men engelsk kan forekomme. Skolen har studerende fra hele verden og ved nogle workshops og foredrag har vi besøg af gæsteundervisere fra udlandet.

Den studerende skal kunne forstå dansk, mens det ikke er påkrævet, at den studerende kan snakke dansk.

HVORDAN FOREGÅR UNDERVISNINGEN?

Uddannelsen er heltidsundervisning og omfatter bl.a. projektarbejde, foredrag, workshops, konkurrencer, øvelser, deltagelse i bedømmelser. Et skoleår svarer til 60 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

En projektperiode strækker sig fra 1 til 6 uger. Der er 14 til 16 projekter på et skoleår.

Hvert projekt starter op med en introduktion og afsluttes med en fremlæggelse for underviser/-ne og medstuderende. Der vil blive evalueret både mundtligt og skriftligt. Den studerende skal aflevere en portfolio til hvert projekt og derudover det påkrævede produkt.

Gennem løbende bedømmelse af projekter og forsøg i hele uddannelsesforløbet vil den studerendes standpunkt blive afdækket som udgangspunkt for efterfølgende individuel opfølgning og støtte.

Undervisning varierer mellem teori, individuel- og gruppearbejde. Den studerende skal både kunne arbejde selvstændigt og indgå i samarbejde.

ER DER TID TIL AT HAVE ET STUDIEJOB?

Mange studerende har job ved siden af. Der beregnes 12 timers hjemmearbejde om ugen udover normal undervisningstid. Ved eksamenstid kan der forekomme ekstra hjemme-arbejde, dog afhænger det af din tilrettelæggelse af arbejdsplan og arbejdsmetode. I perioder op til afleveringer kan arbejdsbelastningen værre større, men det afhænger bl.a. af, hvor god du selv er til at tilrettelægge studiet.

HJÆLPER SKOLEN MED AT FINDE EN BOLIG?

De studerende skal selv finde et sted at bo. Som i alle andre større studiebyer i landet, har København også et stort udbud af kollegieværelser, deciderede studielejligheder og almindelige leje- og ejerboliger.

Du kan bl.a. undersøge dine aktuelle muligheder ved at besøge:

Vi kan også anbefale dig, at besøge følgende sider:

Facebook grupper er også smarte til at finde lejligheder og værelser. Prøv f.eks. følgende grupper:

Ligesom websites og Facebook grupper, er det også muligt at søge om et værelse på en række private kollegier. Dog er disse eftertragtede og har ofte lange ventelister, så ansøg god tid i forvejen. Her er en liste over kollegier i København:

Det kan også betale sig at se efter boligannoncerne i aviser som Berlingske Tidende, Politiken, Den Blå Avis, lokalaviserne og aviserne på Internettet. Du kan også finde oplysninger ved at søge på Google med disse søgeord:

 • Ledige-lejligheder
 • Københavns Kommune
 • Ungdomsboliger
 • Find bolig

På grund af vanskelighederne med at finde et sted at bo (især mens man bor i udlandet), opholder mange studerende sig på hostels eller BedandBreakfasts de første par uger i København. Ofte vil det at være i København og tale med andre studerende hjælpe med at finde flere muligheder. I følge vores egne erfaringer, har alle de studerende fundet et sted at bo efter den første måned.

KAN MAN KOMME I PRAKTIK?

Under uddannelsen er den studerende påkrævet at tage i praktik på skolens 5. semester. Den studerende vil få mulighed for at omsætte teori til praksis og mulighed for at afprøve sine kompetencer i arbejdet med virkelige problemstillinger og udfordringer i en virksomhed. Som praktikant vil den studerende blive involveret i projekter, der understøtter den kontinuerlige udvikling i virksomheden og at afprøve sin erhvervede færdigheder i en professionel kontekst.

SKAL MAN SELV FINDE EN PRAKTIKPLADS?

Du kan enten selv finde en praktikplads eller bede om skolen om hjælp. Når du har fundet en praktikplads skal du kontakte skolens studieadministration for, at få en forhåndsgodkendelse af praktikstedet inden du går i gang med at udfylde praktikkontrakten.

Skolen bidrager med støtte og netværk i praktiksøgningsprocessen, men det er op til den enkelte studerende at sikre sig en praktikplads og løse de opgaver, der stilles i praktikperioden. Skulle dette i enkelte tilfælde ikke lykkes for den studerende, tilbyder skolen et alternativt program med særligt fokus på fordybelse, erhvervskendskab og praktisk erfaring.

HVAD ER FORMÅLET MED PRAKTIK?

Praktikken tilrettelægges, således at den studerende får et dybdegående kendskab til det felt, en designer arbejder inden for. I dialog med virksomheden formulerer den studerende en problemstilling, som både skal danne grundlag for den studerendes arbejde i virksomheden samt den praktikopgave, der skal afleveres efter endt forløb.

De studerende skal udføre et case-study som afslutning til projektet.

KAN JEG FÅ ARBEJDER NÅR JEG ER FÆRDIGUDDANNET?

Som i alle andre jobs kræves det vilje, kunnen og aktiv indsats for at få job. I hele uddannelsesforløbet har skolen løbende kontakt til erhvervslivet både ved hjælp af de tilknyttede professionelle undervisere, der alle er beskæftiget indenfor branchen og i de firmastillede projekter, som indgår i undervisningen.

Arbejdsområderne er store i designverdenen. Som ansat i et designfirma, indenfor butiksvirksomhed, tv-, film-, og teaterbranchen. Som selvstændig iværksætter eller freelancedesigner. Nogle etablerer virksomhed sammen. Andre bruger uddannelsen som supplement til stylist, undervisning osv.

Du kan se en lang række karriere-og jobmuligheder, der er åbne for Margrethe-Skolens studenter her.

VIL MIT EKSAMENSBEVIS VÆRE ANERKENDT I UDLANDET?

Margrethe-Skolens certifikater og eksamensbeviser,er sammen med kvaliteten af ​​uddannelse anerkendt verden over. Vores studerende er blevet hyret af danske og internationale modevirksomheder fra hele verden, og ligeledes har mange tidligere studerende fra Margrethe-Skolen, startet deres eget designfirma og modehus. Se eventuelt vores side, tidligere studerende for en lang række eksempler.

Et skoleår svarer til 60 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), og uddannelsen giver dermed samlet set 180 ECTS point.

ØVRIGE SPØRGSMÅL

Vi modtager mange henvendelser og spørgsmål omkring Margrethe-Skolen, og derfor har vi skabt denne side, for at vise et udvalg af disse spørgsmål.

Har du spørgsmål eller kommentarer til uddannelsen, som du ikke kan finde svaret på via denne side, vil du vide mere om Margrethe-Skolen, eller vil du have mere information omkring studieliv og projekter? Så er du mere end velkommen til at kontakte os, ved at benytte vores kontaktside. Klik på knappen herunder, for at kontakte os.


KONTAKT OS