Margrethe-Skolen tager din uddannelse ligeså seriøst, som du selv gør, og vi glæder os over de ansøgninger, vi modtager fra alle potentielle studerende og optager de studerende med de bedste muligheder, potentiale og talent indenfor modebranchen, uanset deres baggrund.

Margrethe-Skolen har følgende krav til kommende studerende:

Der lægges vægt på nysgerrighed, interesse og kendskab til mode, kultur og samfund. Ligeledes lægges vægt på mål og vilje fra ansøgers side, en indlevelsesevne og lyst til at eksperimentere. At være original i sit udtryk, besidde evnen til at bruge øjet, og have fornemmelse for form, farve og materiale.

Margrethe-Skolen forholder sig retten til at give dispensation til ansøgere, hvis de ikke opfylder de pågældende krav. Dette kan ske hvis skolen f.eks. vurderer at ansøgere viser eks-traordinære evner indenfor faget eller, hvis ansøgere er bosat i udlandet og ikke har mulighed for at komme til personlig samtale.

Ansøgere vil modtage meddelelse om accept af deres ansøgning om optagelse til Margrethe-Skolen senest 30 dage fra modtagelsen. I særlige tilfælde eller ved ansøgninger modtaget seks måneder inden skolestart, kan afgørelsen dog blive trukket i længere tid.

Ansøger skal have et formuleret erhvervssigt og ønske om at gøre sig gældende indenfor branchen efter endt uddannelse.