Introduktion

Mode er et udtryk af vores tid. Tøj skal genspejle samfundet og stille spørgsmål dertil. Gennem uddannelsen søger Margrethe-Skolen at udvikle æstetiske, kreative og tekniske forudsætninger for at kunne styrke den studerende i sin virken og til at kunne tage et standpunkt. Uddannelsen har til opgave at åbne op for nye horisonter og derved stimulere de studerende til innovation i deres designproces. Mode og trends bevæger sig konstant i hastige skift for at holde forbrugerne interesseret. De studerende skal være nysgerrige, undersøgende og eksperimenterende. Deres tøj skal reflektere samfundet og bære præg af en fordybelse deri. Kunst, kultur, samfund, æstetik og filosofi er områder, der gås i dybden med.

I undervisningsforløbet udfordres de studerende at overskride egne grænser, at skabe nye former, materialebehandlinger og farvekombinationer. Målet er igennem håndværksmæssige færdigheder at opnå innovative kombinationer og nyfortolkninger af det allerede eksisterende. Igennem research og tegneprocessen får de studerende et grundlæggende indblik i inspiration, form og dybde, elementer som er uundværlige for at komme videre i designprocessen. Der tilstræbes, at de studerende skal kunne kombinere deres naturlige kreative aspekt med det tekniske, så de problemstillinger, som erhvervslivet vil stille dem, kan løses på en yderst professionel facon. Samtidig vil det være de studerendes pligt at bidrage til det moderne samfund med innovation, kvalitet og bæredygtighed.

Margrethe-Skolens studerende bliver valgt ud fra deres stærke personlighed, kreativitet og vilje til at udvikle deres designmæssige egenskaber. Skolens internationale miljø fører til en høj grad af kreativ udvikling blandt de studerende, både under og efter uddannelsen.